Physische Unsterblichkeit
Bewusstes Atmen
Wer? Wie? Wo? Was?
Infos/Newsletter
 

NL

 

 

Overvloedig leven en eeuwige jeugd.

 

Fysieke onsterfelijkheid op één pagina door Leonard Orr.

Meesterschap over het fysiek lichaam en de overwinning op de lichamelijke dood is niet alleen mogelijk, het is zelfs de aangenaamste manier van leven. Fysieke onsterfelijkheid door Waarheid, Eenvoud en Liefde betekent de integratie van Geest (Spirit), Denken (Mind) en Lichaam (Body).
Fysieke onsterfelijkheid en Transfiguratie betekenen: het lichaam laten opgaan in het Bewust Leven van de Eeuwige Geest. Het is niet zozeer een 'lang leven', maar de kennis van de eigen persoonlijke levenskracht - van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.
Om fysieke onsterfelijkheid te verkrijgen moeten we meesterschap verwerven over de filosofie, de psychologie en de fysiologie ervan. Dat is allemaal eenvoudig maar het moet ook toegepast worden en begrepen. De waarheid is eenvoudig, gemakkelijk en aangenaam omdat ze in harmonie is met onze goddelijke natuur. De filosofie van Fysieke Onsterfelijkheid betekent:
We zijn reeds Eeuwige Geest, kinderen van God, of we daar nu blij mee zijn of niet. De aanwezigheid van God in de praktijk brengen is de meest natuurlijke en de prettigste manier van leven. De psychologie van de Fysieke onsterfelijkheid betekent:
- Onze eigen doodswens ontrafelen.
- Leven dwars door onze hoogste pieken en laagste dieptes.
- Nader kennismaken met de eeuwige glorie van het alledaagse.
- Oprechtheid betreffende onze goede en ons kwade eigenschappen.
- Het succesvol verwerken van gevoelens, emoties, alsook onze gedachten in onze ziel en in ons lichaam.
- Dat houdt in dat scheppen en vernietigen de twee basisfuncties zijn van de Mind,( het Denken). Breng ze tezamen en je bekomt vernieuwing.
- De erkenning dat de Mind eeuwig hongerig is en gevoed moet worden.
Fysieke Onsterfelijkheid is niet iets oppervlakkigs, het is ook geen optelsom van genoeg onbewust leed dat onze levenskracht ruïneert en er de oorzaak van is dat we ons lichaam vernietigen. De fysiologie van Fysieke Onsterfelijkheid is gebaseerd op:
Persoonlijk, innerlijk bewustzijn van ons energielichaam.
Het leren hoe we dagelijks ons energielichaam kunnen schoonmaken en in evenwicht brengen met aarde, lucht, water en vuur. Aarde betekent aangepaste voeding, lichaamsoefeningen, beheersing van de slaap en een beroep waar we van houden.
-Veel mensen sterven, niet van honger maar door zich te overeten. Goed gezond voedsel, zonder de bloedstroom en het energielichaam regelmatig te reinigen door te vasten, doodt veel mensen. Eén dag per week vasten met alleen water, verse sappen of melk kan ons onsterfelijk maken.
- Lichaamsoefeningen beginnen met een bewuste wandeling in onze directe omgeving. Dat kan al genoeg zijn om ons naar het eeuwig leven te leiden.
- Slaap is een kleine dood, een onbewuste staat die leidt naar de grote dood. Slapen is onvrijwillig binnengaan in de astrale wereld. De dag rustig en in vrede doorbrengen vermindert de behoefte om aan onze gevoelens te ontsnappen. Slapen is het onderdrukken van onbehaaglijke emoties. Als ons lichaam een onaangename vergaarbak werd van onderdrukte gevoelens die we daar begraven hebben, dan willen we daar voortdurend van wegvluchten in onze slaap. Maar zoals je weet worden we steeds herboren.
- Een carrière die voldoening geeft brengt vreugde in onze ziel. Dat houdt ook in dat diensten leveren aan medemens ons toelaat om zelf in weelde te leven. God heeft het zo gepland dat we verschillende talenten en voorkeuren hebben: iedereen heeft een bewust, persoonlijk oefensysteem nodig. We kunnen een meer ecologische levenswijze nastreven. Lucht betekent zowel bewust energie-ademen als gewoon lucht. Het betekent ook dat we in ons bad negatieve energieconcentraties kunnen wegademen. We kunnen onszelf van binnen en vanbuiten reinigen door spiritueel energie-ademen. Onze natuurlijke Goddelijke Levensadem kan belemmerd worden bij de geboorte en door de ' De leerschool van harde tegenslagen'. Bewust Ademen is een groot genoegen. Het bevredigt ons meer dan lekker eten. Als je niet weet waarover ik het heb, zoek dan een leraar Bewust Ademen, een rebirther, en neem minstens tien sessies. Warm water is het grootste geschenk van de beschaving van de 20ste eeuw. Goed drinkwater is zeer belangrijk, maar twee maal per dag een bad nemen is de aangenaamste manier om je energielichaam, de Bron van je fysiek lichaam, te zuiveren. Om onsterfelijk te worden moeten we leren rustig in het water liggen en ook hoe we douches moeten nemen. Vuur reinigt net als water het energielichaam. Ik heb acht mensen ontmoet die meer dan 300 jaar oud waren, vijf ervan waren meer dan 2000 jaar. Over het algemeen zitten ze minstens eenmaal per dag bij een open vuur. Vuurpurificatie vraagt het meest bewustzijn en intelligentie om het uit te voeren. Vuur kan de doodsdrang vernietigen en kan hardnekkige, negatieve emoties wegbranden uit ons energielichaam. Een bewuste relatie met de open vlammen is voor de menselijke mentale en fysieke gezondheid even belangrijk als voedsel. Aarde, lucht, water en vuur zijn de fysieke kwaliteiten van God- de eeuwige voertuigen van genade.

Tenslotte is er nog het verwezenlijken van een liefdevolle samenleving. Onsterfelijken brengen inderdaad een deel van hun tijd door in grotten in de Himalaya. Maar ze nemen ook deel aan de wereld. Een goede relatie met de medemensen is snelste weg naar een totale bevrijding. Mensen kunnen ons van ons stuk brengen of ze kunnen ons bevrijden. Liefde is het geheim van het Eeuwig Leven. Kosmische Liefde is een verrukkelijke extase. De medemens vertegenwoordigen in de regering kan de hemel op aarde zijn.
Kleine en grote groepen mensen die de Heer dienen hebben een veredelende, verheffende invloed, ook al wordt dat niet altijd 'aanbidden ' genoemd.
Als we in de nabijheid van een andere persoon vertoeven dan geven en ontvangen we automatisch energie, goede of slechte energieconcentraties. We beïnvloeden altijd het gedrag van anderen in hun sociale ervaringen en we worden door hen beïnvloed.
Deelnemen aan het sociaal leven in de wereld kan een voortdurende oorzaak zijn van tijdelijke krankzinnigheid of een bron van vreugde, afhankelijk van de kwaliteit van onze ziel en van de mensen waarmee we in contact komen.
Elk jaar bezoek ik de onsterfelijken die ik ken en ik ontmoet er ook nieuwe. Ze zijn met velen. Ik heb ook de Eeuwige Vader in zijn menselijke vorm ontmoet, die in de bijbel ' De Engel van de Heer', genoemd wordt en in het Oosten ' Shiva Yogi, de Eeuwige Jeugd' of 'Babaji'.

Ziezo, dat is het dan: het eenvoudige pad naar fysieke onsterfelijkheid. Het is geen oppervlakkig pad en het is ook geen pad dat naar het graf leidt. De disciplines van spirituele zuivering zijn aangenaam en leiden naar een leven vol vreugde, vrede en geestelijk verrukking. De levensduur van de mens kan verdubbelen als deze eenvoudige technieken zouden toegepast worden in onze beschaving. Deze technieken veroorzaken verjonging in plaats van veroudering. Ze verjongen het fysiek lichaam bij middel van het energielichaam.
Ik verwelkom jullie in de vriendenkring op dat pad. Ik zou daar nog veel meer kunnen over vertellen. Fysieke onsterfelijkheid is voor altijd. Het is de enige zaak waar je niet voor hoeft te sterven. Mijn meest bekende boek is Fysieke onsterfelijkheid, De Wetenschap van Eeuwig Leven.
Gedurende 20 jaar hield ik een voltijds centrum open waar al deze ideeën onderwezen werden.
Voor meer informatie contacteer:
Leonard Orr P.O. Box 1026, Stanton, VA 24402 Telefoon 540- 885- 0551.